กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนเด็กเล็ก นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา และอาจารย์ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ตำบลพุทธบาท รวมประมาณ 50-60 คน อบต.พุทธบาท พร้อมด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจด้วยชุดทดสอบเอทีเค (ATK) เพื่อแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบให้ได้รับการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานต่อไป ซึ่งพบว่าการตรวจเชิงรุกครั้งที่ 2 นี้ ผลตรวจมีค่าเป็นลบทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มภายในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ขอให้คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างจริงจังต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/