อบต.พุทธบาท จับมือ 3 สถานีอนามัยตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 (กลุ่มเสี่ยง) หมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน และโรงพยาบาลชนแดน ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ (กลุ่มเสี่ยง) ภายในหมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประมาณ 240 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสอื่นๆ ด้วยชุด ตรวจชุดทดสอบเอทีเค (ATK) เพื่อแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐาน ซึ่งพบว่าการตรวจเชิงรุกได้ผลออกมาดี มีค่าเป็นลบทั้งหมด และไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มภายในพื้นที่หมู่ 10 บ้านโป่งตะแบก อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/