อบต.พุทธบาท แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                ประจำปี 2564 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โปรดชำระภายในเดือน กรกฎาคม (เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)        หากไม่ติดต่อชำระภายในเดือน กรกฎาคม 2564 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกด้วย ดังนี้
           1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 11%) ของค่าภาษีที่ค้าง
           2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 21%) ของค่าภาษีที่ค้าง
           3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% บวกเงินเพิ่ม 1% ( 41%) ของค่าภาษีที่ค้าง จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระภาษี ปี 2564 โปรดรีบดำเนินการติดต่อขอชำระภาษี ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ไม่อย่างนั้นจะเสียค่าปรับบวกเพิ่มไปด้วยอย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.พุทธบาท โทรศัพท์ 056-761559 ต่อ 13

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/