อบต.พุทธบาท เร่งส่งน้ำอุปโภค บริโภค (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19

ในช่วงของเดือน พฤษภาคม 2564 แม้จะเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท ยังคงทยอยออกบริการแจกจ่ายน้ำอปโภค บริโภค ให้กับประชาชนหลายๆหมู่บ้านของตำบลพุทธบาท โดยไม่มีวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำบริการเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา แม้จะเป็นช่วงการระบาดของโควิด-19  อบต.พุทธบาท มีความห่วงใยประชานในพื้นที่ที่ประสบปัญหารขาดน้ำกิน น้ำใช้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน จึงออกบริการประชาชนตามปกติ  อย่างไรก็ตาม อบต.พุทธบาท ยังคงมีการความเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำไว้ตลอด ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ รถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ แหล่งน้ำที่เติมน้ำใส่รถบรรทุกน้ำไว้บริการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ หากประชาชนประสบปัญหาหรือขาดแคลนน้ำ สามารถทยอยเข้ามายื่นคำร้องได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือประสานผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการแทน เนื่องจากช่วงนี้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดขั้นตอน ลดความเสี่ยงในการเดินทางมาด้วยตนเอง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-761559 ส่วนการทยอยแจกจ่ายน้ำให้สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำอุปโภค บริโภค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ก็จะเร่งดำเนินการออกให้บริการยังผู้ที่ยื่นตำร้องขอความช่วยเหลือตามคิวตามลำดับต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์