องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ปันน้ำใจมอบอุปกรณ์และดำเนินการซ่อมแซมประตูห้องสุขา ระบบไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เดินทางไปที่ “โรงพยาบาลสนามอำเภอชนแดน” ซึ่งใช้อาคารโรงเรียนบ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท เป็นสถานที่รองรับหรือการกักตัวของผู้ติดเชื้อ หรือ บุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ภายในอำเภอชนแดน เพื่อนำสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆในการซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า ประตู อ่างน้ำ ฝักบัว ก๊อกน้ำ ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุน สมทบทุน บริจาครายได้ส่วนตัวให้จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้ามา ทั้งในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มศิลปินดารา ข้าราชการ พนักงาน ซึ่งก็ทำการส่งมอบอุปกรณ์และดำเนินการซ่อมแซมทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม มีความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ให้กับผู้ที่เข้ามาพักรักษา กักตัว ภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ในโอกาสเดียวกัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน กลุ่มงานสาธารณสุข กลุ่มงานรพสต. บ้านน้ำลัด ยังได้เข้าสำรวจ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ที่ต่างสละเวลา ทุ่มเท เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19 และผ่านพ้นการแพร่ระบาดครั้งนี้ไปให้ได้

ข้ามไปยังทูลบาร์