อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอชนแดน ระดมทำความสะอาดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 2530 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงาน ลูกจ้างอบต.พุทธบาท กลุ่มงานอสม. ประชาชน จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดอาคารโรงเรียนบ้านหนองตาด หมู่ที่ 5 ตำบลพุทธบาท เพื่อดำเนินการเตรียมใช้และจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของอำเภอชนแดน ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้สถานที่นี้เป็นพื้นที่กักตัว หรือ state quarantine ที่ทางหน่วยงานภาครัฐบาล จึงได้ดำเนินการปรับพื้นที่ ทำความสะอาด ปรบปรุงภูมิทัศน์ บริเวณต่างๆของโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต จนดีขึ้นแล้ว เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/