อบต.พุทธบาท แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ขาดแคลนน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดยส่วน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำอุปโภค เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำไว้แล้วในระยะนี้ โดยมีการเติมน้ำใส่รถบรรทุกน้ำ และออกจ่ายน้ำเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชน ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาที่อบต.พุทธบาท เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เพราะในช่วงเวลาเริ่มสู่ฤดูร้อนของทุกๆปี แหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านจะเริ่มเหือดแห้ง ประกอบกับพื้นที่เป็นที่ราบสูง เชิงเขาสูง ประชาชนจึงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และประสบปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ สามารถแจ้งยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผ่านผู้นำหมู่บ้านเข้ามาได้ ทาง อบต.พุทธบาท ก็จะดำเนินการดูแล อำนวยความสะดวก พร้อมบริการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง ขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์