อบต.พุทธบาท ระดมเติมน้ำกิน น้ำใช้ ออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำช่วยเหลือให้ประชาชนหมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร และหมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.30 น. โดยเจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงนำน้ำสำหรับอุปโภค ไปบริการเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ซึ่งบางพื้นที่ของตำบลพุทธบาทมีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับภูเขา แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเริ่มแห้งลง น้ำอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาท ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สามารถเข้ามายื่นคำร้องได้ที่ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ในวันเวลาราชการ อบต.พุทธบาท ก็จะเร่งดำเนินการนำน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง และขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์