อบต.พุทธบาท ระดมแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ ดร. มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พุทธบาท นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปจ่ายน้ำอุปโภคช่วยเหลือให้ประชาชนหมู่ที่ 24 บ้านเนินไพร และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ไปจ่ายน้ำเติมใส่ภาชนะให้กับประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก ตามที่ประชาชนได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งบางพื้นที่เป็นที่ราบสูง แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มแห้ง ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคหากมีการยื่นคำร้องเข้ามาที่หน่วยงาน อบต.พุทธบาท ก็จะเร่งดำเนินการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งทันที อย่างไรก็ตาม ในนาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือผ่านผู้นำหมู่บ้านเข้ามาได้ อบต.พุทธบาท ก็จะดูแล อำนวยความสะดวก พร้อมบริการช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง และขอความร่วมมือประชาชนโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของประชาชนในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์