รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน มอบนโยบายให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน อบต.พุทธบาท

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หรือรูปแบบของรางระบายไร้ท่อ โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ให้การต้อนรับและนำเสนอองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร หรือใช้อุปโภคด้านอื่นๆ สามารถช่วยรับน้ำทิ้ง ป้องกันน้ำท่วมขัง บำบัดน้ำเน่าเสีย ด้วยหลักการของธนาคารน้ำใต้ดิน จากนั้น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.พุทธบาท” ซึ่งเป็นแปลงผสมผสานทั้งพืชผัก สมุนไพร หลากหลายชนิด เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช และอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังได้ให้ความสนใจแนวความคิดที่นำเสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะ ใบไม้แห้งให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ลดฝุ่นละอองจากการเผา และชื่นชมการตกแต่ง ประดับสำนักงานด้วยการปลูกกะหล่ำปลีในตะกร้ายักษ์ที่ทำจากไม้ไผ่ ให้คำแนะนำที่นอกจากได้ความสวยงาม ยังสามารถพัฒนาต่อนำมาเป็นอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือสร้างรายได้เสริม และมอบนโบายการทำงาน การขยายผลเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน พัฒนาต่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/