อบต.พุทธบาท เยี่ยมชมแปลงกะหล่ำปลีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ เสนานุช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูกกะหล่ำ และพืชผักสวนครัวหลากหลายประเภท โดยมี พระอาจารย์ชัยวัฒน์ สิริจัณโท เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฏร์ เป็นผู้แนะนำ แบ่งความรู้ แลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกัน การปลูกกะหล่า ผักสวนครัวของชาวบ้าน มีทั้งปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่บริเวณหน้าวัดผดุงราษฏร์ บ้านวังชะนาง ซึ่งส่วนใหญ่ทุกบ้านจะมีแปลงปลูกกะหล่ำ และพืชผักสวนครัวอื่นๆ มีทั้งบนแปลงดิน ปลูกใส่กระถางยางรถยนต์ ปลูกใส่ท่อซีเมนต์ และปลูกใส่กระเช้าไม้ไผ่ ตั้งโชว์ตามจุดต่างๆ หรือที่นิยมกันมากประชาชนจะปลูกใส่ตะกร้ายักษ์ที่สานจากไม้ไผ่ ตกแต่งประดับรั้วหน้าบ้าน สองข้างทางให้สวยงาม รับประทานเองและจำหน่ายต้นกล้าของพืชผักสวนครัว หัวกะหล่ำปลี และอื่นๆ ช่วยเสริมเพิ่มรายได้ ในโอกาสนี้ ปลัดอบต.พุทธบาท ได้จัดหาและนำกะหล่ำมาปลูกไว้ภายในแปลงพืชผัก พืชสมุนไพร ของ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ” และประดับจุดต่างๆภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ จัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ มีความสวยงาม สามารถนำไปขยายผลต่อให้เกิดการปลูกไว้เพื่อรับประทาน หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และมีความสนใจในการศึกษาพันธุกรรมพืชต่างๆอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/