ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้ามไปยังทูลบาร์