ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง หลังเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์