อบต.พุทธบาท จัดทำความสะอาดเข้ม 5 ส และ Big Cleaning Day

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช ยังคงเดินหน้าและมุ่งเน้นรณรงค์การทำความสะอาดเข้มภายในสำนักงาน ทั้งด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทุกส่วนทุกห้อง โดยกำหนดพื้นที่และมอบให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยหลักการ 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กร หน่วยงาน การจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ตามด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day ในทุกๆวันพุธ ซึ่งด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่หมดไป ผู้บริหารจึงมีความห่วงใย ความปลอดภัยในสุขภาพของบุคลากร และประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงขอความร่วมมือให้ทุกๆคน โปรดเห็นความสำคัญ ใส่ใจการดูแลทำสะอาดตามมาตรการ ทั้งพื้นที่และสิ่งรอบตัวที่กำหนด ช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จุดทำงานของตนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาปฎิบัติให้ต่อเนื่องยั่งยืน เมื่อมีความสะอาดแล้วโรคติดต่อต่างๆ ก็จะลดลง ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร และประชาชน ที่สำคัญเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เรายังคงสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ล้างมือให้สะอาดและบ่อยครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นการป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นมลภาวะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของตัวเราเอง ไม่ประมาท “การ์ดอย่าตก”

ข้ามไปยังทูลบาร์