สสท. ช่อง 11 (NBT) จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมและถ่ายทำสกู๊ปธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.พุทธบาท

นายสมเดช  ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท หรือผู้ประสานเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ และทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ทำดีเพื่อแผ่นดิน ได้มีโอกาสต้อนรับและให้สัมภาษณ์กับ ทีมงานข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (์ฺNBT) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทีมงาน NBT ได้เข้าศึกษาข้อมูลในองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการน้ำในรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดิน ตามศาสตร์พระราชาและนวัตกรรม “ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)” ของ หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ซึ่งใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลาก หรือจุดรวมของน้ำเพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร อีกวิธีคือ การใช้เศษไม้ ก้อนหิน เศษอิฐ กรวด หรือวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาถมในบ่อเพื่อแทนที่น้ำ ให้น้ำล้นออกมาใช้ได้เร็วขึ้นเมื่อน้ำใต้ดินมีปริมาณมากพอ เสมือนการออมหรือกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้ง หรืออุ้มน้ำในยามน้ำหลาก นับเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมงานข่อง 11 ยังได้สัมภาษณ์แนวคิดของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เกี่ยวกับองค์ความรู้ ประโยชน์ของการบริหารจัดการน้ำ หรือการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้ง 2 ระบบ ดร.มานัส เสนานุช ให้สัมภาษณ์การขับเคลื่อน ขยายผล และการสร้างเครือข่าย ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ การใช้ประโยชน์ได้จริงของการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด-เปิด พร้อมสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เห็นประโยชน์ และลงมือทำ จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำไว้ใช้กับพืชไร่ พืชสวน ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งทาง NBT ก็จะได้นำสกู๊ปข้อมูลจากการถ่ายทำ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของประโยชน์ที่เราจะได้รับ และกันขยายผล พัฒนา ขับเคลื่อนการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินหรือการทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์