อบต.พุทธบาท ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอชนแดน เอกซเรย์ปอดประชาชน (กลุ่มเสี่ยง) ในโครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลพุทธบาท (รพสต.) ดำเนินกิจกรรมเอกซเรย์ปอดให้กับประชาชน ตามโครงการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (รถเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์อบต.พุทธบาท  โดยมี ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอำนวยความสะดวกในจุดบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค สามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็ว และได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยวัณโรคต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์