โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น.วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยวิถีพุทธและภูมิปัญปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีลอยกระทง” ณ วัดลาดน้อย โดยได้รับเกียรติจาก นางอาภรณ์ ธรรมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง พร้อมด้วย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบุญกฐิน ผ้าป่าสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ ๑๓ บ้านลาดน้อย คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านลาดน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย ฯลฯ นำกระทงที่ประดิษฐ์จำหน่ายถวายรายได้ให้กับทางวัดทั้งหมด ส่วนในภาคค่ำจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ สาวใหญ่ วัยกลางคน การประกวดกระทงประจำคุ้ม การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงของพนักงาน รำวงย้อนยุคร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ต่างชื่นชอบ ประทับใจ และอุดหนุนทำบุญซื้อกระทงที่ช่วยกันประดิษฐ์ในราคาย่อมเยา เป็นกระทงวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อแสดงความสำนึกคุณของแหล่งน้ำแม่คงคา อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันรักษาประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้าน และของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์