E-Service

E – Service องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

ช่องทางร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์
เพิ่มเพื่อน

ช่องทางร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น เฟชบุ๊ค
https://www.facebook.com/puttabath.sao

ข้ามไปยังทูลบาร์