อบต.พุทธบาท แนะนำองค์ความรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด-ปิด ร่วมกับ มทบ.36 จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และผู้ประสานงานเครือข่ายของธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water Bank) เดินทางไปแนะนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ เทคนิคแนวทางในการขุดเจาะสะดือกักเก็บน้ำและสำรวจพื้นที่จริงในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบเปิด-ปิด ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง พล.ม.๑ และ มณฑลทหารบกที่ ๓๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.มทบ.๓๖ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมวางแนวทางการดำเนินงาน พร้อมด้วย พ.ต.สันติ จันทร์สูง ผช.ฝบก.พล.ม.๑ และคณะนายทหาร มทบ.๓๖ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย อำนวยความสะดวกการออกสำรวจพิกัด ภายในสถานที่จริงของการดำเนินงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อหาวิธี แนวทางในการกักเก็บน้ำ ให้เกิดแหล่งน้ำอุปโภค มีแหล่งน้ำใช้ตลอดปี ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือประสบปัญหาเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค จึงเกิดการร่วมมือกันของหน่วยงาน เพื่อหาวิธีกักเก็บน้ำไว้ในระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยที่ไม่แห้งขอด มีน้ำใช้ตลอดปี แก้ปัญหาได้แบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำองค์ความรู้ไปขับเคลื่อน ขยายผล โดยอาศัยความร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายและหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์