โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ดำเนินงานตาม “โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยจัดให้มีการเดินรณรงค์ควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ ๓ ก ๓ เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามด้วย ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และที่สำคัญยึดหลักปฏิบัติ ๕ ป ๑ ข เพื่อกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา โรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ล้วนเป็นอันตรายอาจถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้น เป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องร่วมมือกัน ช่วยกันกำจัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายตัวแก่ ฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมี บริเวณท่อระบายน้ำ ใส่ทรายอะเบท ทำลายแหล่งวางไข่และลูกน้ำยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ยังได้จัดทำแผนออกแต่ละหมู่บ้าน ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วน ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อเป็นการลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้บุคลากร ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม รู้จักการดูแลป้องกันไม่ให้ยุงกัด และเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/