โครงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด แก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง/2563

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา เปิดเผยว่า วันนี้ตน และ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม “โครงการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด” ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองตาด ตำบลพุทธบาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ซึ่งเป็นการทำธนาคารน้ำใต้ดิน แบบระบบเปิด มีการขุดบ่อน้ำหรือสระน้ำให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อให้หินอุ้มน้ำสามารถดูดซับน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ส่วนขนาดของบ่อจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลักษณะการใช้ประโยชน์ขจากบ่อน้ำ นายสมเดช ธรรมมา กล่าวต่อว่า ระดับความลึกของการขุดบ่อในแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพดินและชั้นหิน มีการเจาะสะดือไว้กลางสระน้ำ เจาะให้ทะลุชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่ต่อเชื่อมกับชั้นน้ำบาดาล ซึ่งวันนี้งานมีความคืบหน้าไปมาก เชื่อว่าประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ จะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในสระกักเก็บน้ำนี้ได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับพื้นที่เกษตรกรรม นายกอบต.พุทธบาท กล่าวต่ออีกว่า การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ยังช่วยทำให้พื้นที่บริเวณนี้ มีความชุ่มชื้นตลอดปี ไม่มีไฟป่า ต้นไม้เขียวขจี น้ำใสสะอาด ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน

ข้ามไปยังทูลบาร์