กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว หน้าอาคารสำนักงาน อบต.พุทธบาท/2563

นายสมเดช  ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  ร่วมกับ ดร.มานัส  เสนานุช  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ว่างเปล่าภายในบริเวณสำนักงาน จึงมีแนวคิดที่จะบำรุงรักษา ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด  เพราะถ้าหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคมของผู้ปฎิบัติงาน  องค์กรหรือหน่วยงานก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน  จึงสมควรที่จะเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้น การจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดีจึงควรทำ  โดยอบต.พุทธบาท ได้ดำเนินการเป็นกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ให้เกิดความสะอาดสวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว  จึงปรับแต่งแปลงที่ดินและปลูกหญ้าญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหญ้าที่เล็กมองดูแล้วสวยงามดี สีเขียวสดสบายตา ทนต่อการเหยียบย่ำพอสมควร ไม่ค่อยยืดหยุ่นตัวเหมือนหญ้าชนิดอื่น เหมาะสำหรับปลูกเป็นสวนหย่อม ให้ความร่มรื่น สวยงาม ช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนประชาชน ผู้ที่เดินทางผ่านไปมา หรือเข้ามาติดต่อราชการ  มีสุขภาพกายใจที่ดี เกิดขวัญกำลังใจ รักการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อบต.พุทธบาท เรามุ่งเน้นความพึงพอใจ ความประทับใจของประชาชนผู้มาติดต่องานและรับบริการเป็นที่สุด

 

ข้ามไปยังทูลบาร์