อบต.พุทธบาท จัดตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤติ โควิด-19 /2563

นายสมเดช  ธรรมมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบให้ ดร.มานัส  เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน จัดตั้ง “ตู้ปันสุข หรือ ตู้ปันน้ำใจ” เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนผู้ยากไร้และเดือดร้อน ซึ่งได้เชิญชวนข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน หลายๆภาคส่วน สามารถร่วมบริจาคนำสิ่งของต่างๆมาวางเติมเต็มใส่ตู้ได้ตลอด เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ขนม นมกล่อง น้ำมันพืช น้ำปลา เสื้อผ้า ฯลฯ  สำหรับตู้ปันสุข หรือ ตู้ปันน้ำใจ ของอบต.พุทธบาท ได้จัดไว้ 1 จุด โดยจะเริ่มเปิดตู้บริการประชาชนในวันอังคาร ที่  19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และในโอกาสเดียวกันนี้ อบต.พุทธบาท ขอเป็นสื่อกลาง เป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่าน ที่ต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในระยะนี้  เราเพียงร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังคนละเล็กคนละน้อย ส่วนผู้ที่เดือดร้อนก็สามารถแวะเวียนมาหยิบได้ ตามความจำเป็น ตามความเดือดร้อน และพอดีพอเหมาะ มีน้ำใจเหลือเผื่อแผ่ไว้ให้คนที่เดือดร้อนคนอื่นๆด้วย เพื่อความงดงามของสังคมไทย ที่มีความเมตตา ความเอื้ออาทรต่อกัน หากผู้ใจบุญท่านใด มีความประสงค์ร่วมบริจาคหรือนำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ปันสุข สามารถติดต่อได้ที่ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ อบต.พุทธบาท โทรศัพท์ 056-761559 (วันเวลาราชการ)

ข้ามไปยังทูลบาร์