ปลัดอบต.พุทธบาท ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง(โควิด-19)ประจำหมู่บ้าน ให้กำลังใจผู้นำหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่

นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มอบให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยเดินทางไปที่จุดคัดกรองหมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง หมู่ 14 บ้านโค้งผักชี หมู่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน และหมู่ที่ 26 บ้านคลองคล้า ทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม.ฯลฯ ในการตั้งจุดสกัดตามหมู่บ้านของตนเพื่อทำการคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ร่วมมือกันป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกล่าวขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกๆท่าน ที่สละเวลา อดทนปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยกันป้องกัน หลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีความปลอดภัยห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/