โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ (จุดที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมกับจุดที่ ๕ บริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เพื่อทำ “โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (รางระบายน้ำไร้ท่อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ” เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดยการทำรางระบายน้ำไร้ท่อ จะยึดวีธีการตามหลักของธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (Ground Water Bank ) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำขังบริเวณริมทางเดิน ถนนภายในสำนักงานหรือรอบๆอาคาร จะต่างกับการขุดเป็นบ่อหลุมตรงที่ขุดดินให้เป็นรางยาว หรือขุดลอกรางเดิมแบบเก่า กำหนดระยะความกว้าง ลึก ใช้เศษวัสดุ ไม้ เศษอิฐ เศษปูน กระเบื้อง ก้อนหิน เพื่อให้เกิดโพรงอากาศ จากนั้นนำท่อพีวีซีใส่ระบายอากาศ แล้วใช้หินเกร็ดปิดทับอีกชั้นเป็นอันเสร็จสิ้น ตกแต่งให้สวยงามราบเรียบไปกับพื้นคอนกรีต หรือถนน เมื่อฝนตกลงมาน้ำทั้งหมดจะไหลซึมลงรางอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ รางระบายน้ำไร้ท่อ บ่อสาธิต สระน้ำระบบเปิด ภายในอบต.พุทธบาท ยังใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนกับที่สนใจ คณะศึกษาดูงาน ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในแต่ละจุดได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดำเนินการนำร่องขับเคลื่อนตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เปิดรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กร หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ทุกท่าน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ มองเห็นคุณค่า ประโยชน์และความสำคัญ สามารถนำความรู้ไปช่วยแนะนำแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสีย น้ำท่วม น้ำขังภายในชุมชน หมู่บ้านของตน สานต่อโครงการให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลพุทธบาทและทุกพื้นที่ต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์