โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ (จุดที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช  ธรรมมา  ได้มอบให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.มานัส เสนานุช พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน  ดำเนินการสำรวจสถานที่จุดที่ ๔ เพื่อทำการขุดเจาะทำรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยประยุกต์และใช้หลักการเดียวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ระบบปิด แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุทธบาท เป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง และยังช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ป้องกันโรคต่างๆที่มาจากยุง เช่น โรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ที่เกิดจากแมลงวันได้ด้วย  ดร.มานัส  เสนานุช  กล่าวว่า การทำรางระบายน้ำไร้ท่อ จุดที่ ๔ พบว่าเวลาฝนตกลงมา มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อนองเป็นประจำ จึงสำรวจพื้นที่และแก้ปัญหาโดยใช้หลักการเดียวกับธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ขุดดินให้เป็นราง กว้างประมาณ ๖๐ ซม. ลึก ๑๐๐ ซม. ใช้เศษปูน เศษอิฐ หินใหญ่เล็ก หรือหินกรวดเรียงลำดับชั้นลงไปให้เกิดโพรงอากาศ จากนั้นนำท่อพีวีซีเพื่อระบายอากาศ แล้วใช้หินเกร็ดปิดทับอีกชั้นเป็นอันเสร็จสิ้น ตกแต่งให้สวยงามเรียบเนียนไปกับพื้นดิน เมื่อฝนตกลงมาน้ำทั้งหมดจะดูดซึมลงรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินอย่างรวดเร็ว ทำแล้วได้ผลเป็นอย่างดีแน่นอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กล่าวต่ออีกว่า การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิด ระบบเปิด หรือแบบรางระบายน้ำไร้ท่อ ถือเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์  นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์  ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายผล ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง อบต.พุทธบาท ก็จัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนเห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ พร้อมกับช่วยกันลงมือทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด (แบบรางระบายน้ำไร้ท่อ) นับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ สามารถช่วยระบายน้ำท่วมขังลงสู่ใต้ดินในเวลาที่รวดเร็ว สามารถกำจัดยุงหรือแมลงวัน กำจัดกลิ่น เพิ่มความชุ่มชื้น และปริมาณน้ำใต้ดินให้มีมากขึ้นอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/