ปฏิบัติการเชิงรุก ยับยั้ง COVID-19 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 27

วัน อาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2563  เวลา 19.00 น. นายสมเดช ธรรมมา นายก อบต.พุทธบาท  ได้มอบหมายให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัด อบต.พุทธบาท และ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ขอรับการสนับสนุนจาก สมาคมกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์  ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ในหมู่บ้านและสถานที่สาธารณะ โดยการร้องขอการสนับสนุนจาก หมู่ 3 บ้านน้ำลัด  หมู่ 5 บ้านหนองตาด  หมู่ 27 บ้านน้ำลัดใหม่ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในช่วงลมสงบ

ข้ามไปยังทูลบาร์