มอบเจลแอลกอฮอล์ หมู่4,หมู่5,หมู่17และหมู่24

วันอังคาร ที่31 มีนาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มอบให้ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้นำหมู่ที4 บ้านห้วยงาช้าง,หมู่5 บ้านหนองตาด,หมู่17 บ้านห้วยตูมใต้ และ หมู่ที่24 บ้านเนินไพร เพื่อนำไปแจกจ่ายภายในหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์และป้องกันเชื้อโควิด 19 (COVID-19)

ข้ามไปยังทูลบาร์