มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ หมู่ที่1 และหมู่ที่7

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายมานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท และนางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้นำหมู่ที่1 และหมู่ที่7 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรค Covid-19

ข้ามไปยังทูลบาร์