กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ในหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสมเดช ธรรมมา นายก อบต.พุทธบาท ได้มอบหมายให้ ดร.มานัส เสนานุช ปลัด อบต.พุทธบาท และ นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก สมาคมกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์ และสารวัตรกำนันตำบลพุทธบาท ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ในชุมชนและหมู่บ้าน นำร่อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด และ หมู่ 19 บ้านมะค่างาม

ข้ามไปยังทูลบาร์