ปลัด อบต.พุทธบาท ออกตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่

วันที่ 26  มีนาคม  2563   ดร.มานัส   เสนานุช  ปลัด อบต.พุทธบาท  ออกตรวจเยี่ยมและมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ เพื่อรับมือกับโรคระบาด COVID-19  และเพื่อการดำเนินการติดต่อประสานงานในการเฝ้าระวังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/