ประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยคลีนิกดอกลำดวน รพ.ชนแดน

สำหรับประชาชนในเขตตำบลพุทธบาท ท่านใดที่มีใบนัดบริการคลีนิคดอกลำดวน รพ.ชนแดน คิวนัดตั้งแต่ 26 มีนาคม 63 เป็นต้นไป ให้นำใบนัดไปรับยาที่ สถานีอนามัย , รพ.สต. ในเขตให้บริการ

รพ.สต.ห้วยงาช้าง – หมู่ 2 4 10 13 14 21 22 23 26

สอ.สมเด็จย่า ห้วยตูม – หมู่ 1 7 9 15 17 18

สอ.เฉลิมพระเกียรติ น้ำลัด – หมู่ 3 5 6 8 11 12 16 19 20 24 25 27 28

⚠️ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้เข้าตรวจที่ รพ.ชนแดน ได้ปกติ

ข้ามไปยังทูลบาร์