โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 23 มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นำโดย  นายสมเดช  ธรรมมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้ดำเนินการการจัดทำโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”  ณ ศาลาวัดน้ำลัด ม.27 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา ดวงพัตรา ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธาน  พร้อมด้วย  ดร.เด่นณรงค์   ธรรมมา  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ กำนันตำบลพุทธบาท  ดร.มานัส  เสนานุช  ปลัด อบต.พุทธบาท  นางอมรรัตน์  เสนานุช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  อบต.พุทธบาท  และ นายสมโภชน์  พุทธวงศ์ ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเปิดโครงการฯ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ให้กำลังใจ ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 กับประชาชน ส่วนผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่โซนที่ 2ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทีมวิทยากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือครู ก. หลายๆภาคส่วน ที่เข้าร่วมด้วยช่วยกันแนะนำการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความตะหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถเรียนรู้วิธีป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง📣📣📣
     

ข้ามไปยังทูลบาร์