สายด่วนโควิด-19 (COVID-19 HOTLINE)

แจ้งเหตุหรือพบผู้ต้องสงสัยเข้าข่ายผู้เสี่ยง มีประวัติการเดินทางจากต่างประเทศหรือจาก กทม. ปรึกษาข้อมูล สายด่วนได้ที่  0815341525 คุณอมรรัตน์   หรือ  056761559  ศูนย์ประสานงาน ได้ในวันและเวลาราชการ

ข้ามไปยังทูลบาร์