แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาทให้เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย หรือเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงหน้าแล้ง

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทธบาทให้เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย หรือเหตุเพลิงไหม้ ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง ลมกระโชกแรง เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงกว่าในช่วงอื่น จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยกันสอดส่อง ดูแล ระมัดระวังการจุดไฟเผาป่าขยะมูลฝอย เศษกิ่งไม้หญ้าแห้ง ตอซังฟางข้าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจลุกลาม ขยายเป็นวงกว้างเข้าไหม้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของประชาชน และยากต่อการควบคุม ก่อเกิดหมอกควัน เป็นปัญหาด้านทัศนวิสัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย
🔥อาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมชำรุด เก่าเสียหาย ทั้งภายในและภายนอกบ้าน อาคาร เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้
🔥การจุด ธูป เทียน บูชาพระหรือไหว้เจ้า ควร ปักธูปในภาชนะที่เป็นกระเบื้องหรือวัสดุทนไฟ
🔥ควรปิดวาล์วก๊าซให้สนิท หลังหุงต้มอาหาร
🔥ช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยภายในบ้าน รอบๆบริเวณบ้าน หรือที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อย เพราะอาจเป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย และอย่าจุดไฟเผา โดยที่ไม่มีการเฝ้าระวัง
ก่อนทิ้งบุหรี่ควรขยี้ หรือดับก้นบุหรี่ก่อนทุกครั้ง รวมทั้งการจุดยากันยุง ก่อนนอนควรดับให้สนิทเสียก่อน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้เตรียมความพร้อม รถดับเพลิง กำลังเจ้าหน้าที่ และผู่อยู่เวรยาม เพื่อรับแจ้งเหตุตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรือประสบอัคคีภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 056-761559 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท🔥🔥🔥🔥ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กลางคืน, ไฟ, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, ไฟ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ข้ามไปยังทูลบาร์