ต้อนรับคณะศึกษาดูงานใน โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ จาก  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) นำโดย  ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานใน “#โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓” จาก  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๐ ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท นายสมเดช ธรรมมา  ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท และ  นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ ท ักทาย แบบเป็นกันเอง จากนั้นคณะศึกษาดูงานรับฟังบรรยายการทำธนาคารน้ำใต้ดิน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำลองทำบ่อกักเก็บน้ำสาธิต (ธนาคารน้ำ) เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ต่างๆ ทั้งระบบเปิด ระบบปิด เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้นี้ไปถ่ายทอด ขยายผล ขับเคลื่อน ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ของตน💦💦💧💧ในภาพอาจจะมี 26 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูทในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ข้ามไปยังทูลบาร์