ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(การทำธนาคารน้ำใต้ดิน) ให้กับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และผู้นำชุมชน ของอำเภอหนองไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีโอกาสไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งระบบปิด-เปิด ให้กับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และผู้นำชุมชน ของอำเภอหนองไผ่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้าน กม.๓๕ เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยมีวิทยากรหลัก ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้ และมี นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยโป่ง ให้การต้อนรับ ประสานงาน และอำนวยความสะดวก ซึ่งวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการ ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด – ปิด การใช้แผนที่สำรวจเส้นทางน้ำ แหล่งน้ำ ตลอดจนการลงมือทำบ่อกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจ เห็นประโยชน์ เห็นความสำคัญ สามารถนำไปถ่ายทอด ขยายผลต่อในหมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองต่อไป💦💦ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปในภาพอาจจะมี 4 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ข้ามไปยังทูลบาร์