ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ หอประชุมอบต.พุทธบาท จำนวน 42 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อรับฟังการบรรยายองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท กล่าวต้อนรับ ทักทาย ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง จากนั้น คณะศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายองค์ความรู้ของการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิด ระบบเปิด นำโดย ดร. มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ทีมงานวิทยากรธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งได้มีการนันทนาการ สร้างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะให้กับคณะศึกษาดูงานได้ผ่อนคลาย จากนั้น เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง เช่น รางระบายน้ำไร่ท่อแบบธนาคารน้ำใต้ดิน สาธิตการทำบ่อกักเก็บน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) สระเก็บน้ำระบบเปิด ทุกๆท่านต่างให้ความสนใจ ต่างซักถามถึงความสำคัญและประโยชน์ เทคนิค ขั้นตอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ขยายผล ภายในชุมชนและพื้นที่ของตนต่อไป💧💧💦💦ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, พื้นหญ้า, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหารในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ข้ามไปยังทูลบาร์