ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ดร.มานัส เสนานุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อมด้วย ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ได้แนะนำกระบวนการ ขั้นตอน เทนนิค ของการทำบ่อสาธิตหรือธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้ร่วม “โครงการอบรมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี ๒๕๖๓” ของ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน หรือบริเวณที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลาก เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นใต้ดิน วัสดุที่ใช้คือ เศษอิฐ กรวด หิน หรือวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาถมจัดเรียงไว้ในบ่อเสมือนการกรองน้ำ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน และให้ผู้ร่วมโครงการได้เห็นภาพจริง เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปถ่ายทอด ขยายผล ให้หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองได้ต่อไป💧💧💦💦💦

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 3 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นพืช, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/