โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

📣📣เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัย ใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ 50 คน ประกอบด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, กลุ่มจิตอาสา, กลุ่มสตรี, กลุ่มอสม. และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะ การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตำบลพุทธบาท พร้อมกำหนดแผนออกให้ความรู้และเพิ่มทักษะ จัดทำหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจ เห็นความสำคัญ และให้ร่วมมือต่อกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดี🌺🌺🌹🌹ในภาพอาจจะมี 2 คนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ตาราง

ข้ามไปยังทูลบาร์