กิจกรรม พาน้องเข้าวัด สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน

วัน อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
นายกสมเดช ธรรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้เป็นประธานในพิธีนำเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านหนองตาด เข้าร่วมกิจกรรม “พาน้องเข้าวัด” สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน


ข้ามไปยังทูลบาร์