สัญลักษณ์ของ อบต.

ตราสัญลักษณ์ของ อบต.

วัดพระพุทธบาทเขาน้อย หรือ วัดพระพุทธบาทชนแดน ซึ่งเดิมทีเคยอยู่ในพื้นที่ตำบลพุทธบาท และ ถ้ำผาทอง สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลพุทธบาทอันสวยงาม

ข้ามไปยังทูลบาร์