รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • เดือน กันยายน 2563
 • เดือน สิงหาคม 2563
 • เดือน กรกฎาคม 2563
 • เดือน มิถุนายน 2563
 • เดือน พฤษภาคม 2563
 • เดือน เมษายน 2563
 • เดือน มีนาคม 2563
 • เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • เดือน มกราคม 2563
 • เดือน ธันวาคม 2562
 • เดือน พฤศจิกายน 2562
 • เดือน ตุลาคม 2562
ข้ามไปยังทูลบาร์