ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

นายเกรียงไกร  ภูมิเหล่าแจ้ง
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

ประวัติ

นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง  เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2504  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 20  ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ถนนเวียงเพิ่ม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้านการศึกษา

  • ป.1-ป.4   สถานศึกษาโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
  • ป.5-ป.7 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
  • ม.ศ. 5 มัธยมวัดธาตุทองสำเร็จการศึกษา พ.ศ   2523

ระดับอุดมศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สถานศึกษา MANUELL Q AEZON UNIVEKSITY PHILIPPINEสำเร็จการศึกษา พ.ศ 2531
  • ระดับปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำเร็จการศึกษา พ.ศ   2545

อาชีพก่อนรับราชการ 

  • นักการเมือง
  • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
  • นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ข้ามไปยังทูลบาร์
ALEXASLOT138
harta138
sawer138
https://jbg.sumbatimurkab.go.id/sgacor/